Home Categorie blog

Voorbeeld van een categorie blog weergave (FAQs/Algemeen categorie)

Ondernemers 't Loon wijzen sloop niet af

Bron : LD 30/01/2014

De Winkeliersvereniging 't Loon wijst sloop van het winkelcentrum niet af indien er een goed plan komt voor de toekomst van betrokken ondernemers. De ondernemers zijn wel verrast over de voorgenomen sloop zonder dat zij geïnformeerd zijn en hebben grote behoefte aan duidelijkheid.

Dat zegt woordvoeder Jean Dupuis van de winkeliersvereniging.

Wethouder Riet de Wit (centrum/economie) lichtte de ondernemers woensdagavond in over de stand van zaken. Een echt akkoord tussen betrokken partijen over sloop is er nog niet, maar de gemeente is wel degelijk van plan mee te werken aan sloop.

De ondernemers hekelen opnieuw de communicatie en met name de rol van de eigenaar en verhuurder van het winkelcentrum NSI.  NSI ontkent volgens hen dat er wordt onderhandeld over sloop. De laatste keer dat zij aan tafel zaten over sloop was in december. "Het is bizar. En opnieuw zitten wij in onzekerheid. Bij zoveel rook moet er wel ergens vuur zijn. Dat er gesprekken gaande zijn, was inmiddels wel duidelijk, maar de concreetheid heeft ons verrast", zegt Dupuis namens de ondernemers.

Wethouder Barry Braeken (ruimtelijke ontwikkeling/centrum) gaf in de ingelaste raadsconferentie aan dat NSI wel aan tafel zit bij de bestuurlijke gesprekken over 't Loon en ook niet ontkent er nog steeds bij betrokken te zijn. Twee weken geleden ontkende de woordvoerder van NSI dat wel nog.

De winkeliers willen snel duidelijkheid en "niet langer speelbal blijven" van de diverse partijen. Ze wijzen sloop en verhuizing van de resterende winkels in 't Loon niet direct af mits er een goed plan komt voor betrokken ondernemers dat hen toekomst biedt, zegt Dupuis. "Alle betrokken partijen, niet alleen gemeente en provincie, moeten daarin hun verantwoordelijkheid nemen."

De Wit heeft op de informatiebijeenkomst gezegd de ondernemers te willen ondersteunen. Daar zou een speciaal potje voor komen. Ook de bewoners van de woontoren zijn woensdagavond voorafgaand aan de raadsconferentie ingelicht, door wethouder Barry Braeken (ruimtelijke ontwikkeling/centrum).

Een wetenschappelijk onderzoek over cialis blijkt dat mensen de meest globaal seksueel probleem is ED. Natuurlijk, voor veel jongens, de opvoeding van de zaak in de eerste plaats is de moeilijkste stap. Geen twijfel je nodig hebt om potentieel ernstige bijwerkingen in overweging te innemen voor het kopen van een geneesmiddel. Houd in gedachten dat het kopen van erectiestoornissen voor geneesmiddelen buiten een prestigieuze online apotheek mensen vervalste middelen in het algemeen te ontvangen cialis kopen.

Akkoord met sloop 't Loon Heerlen

Bron : LD 29/01/2014

sloop t LoonDe gemeente Heerlen en de provincie Limburg zijn bereid miljoenen te investeren in sloop van winkelcentrum ’t Loon. De verwachte taxatiewaarde van het winkelcentrum is 30 miljoen euro. De formele principe besluiten worden volgende week genomen, bevestigen bronnen tegenover deze krant.

Winkelcentrum 't Loon in Heerlen wordt uiterlijk in 2017 gesloopt. Het is de bedoeling dat de huidige winkels van het shoppingcenter al in 2015 met financiële steun naar de binnenstad verhuizen.

In bijeenkomsten met ondernemers, bewoners en tijdens een ingelaste raadsconferentie naar aanleiding van publicatie over goedkeuring voor sloop in de deze krant, zei wethouder Riet de Wit (economie/centrum) woensdagavond dat er "nog geen akkoord is", maar dat gesprekken over sloop in afrondende fase verkeren.

Wethouder Barry Braeken (ruimtelijke ontwikkeling/centrum) liet weten dat de gesprekken met intentie tot sloop meer dan een vastgoedtransactie behelzen. Het heeft ook een maatschappelijk belang, dat van ondernemers en bewoners en van versterking van de binnenstad. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de gemeente dat er een supermarkt of buurtsuper achterblijft voor de omwonenden van 't Loon, indien het tot sloop komt, zei Braeken. De gemeente zet in op een stadspark op de plek van 't Loon na sloop.  

Gemeente Heerlen, provincie Limburg en de eigenaren NSI (winkels), Q-Park (parkeergarage) en ING (eigenaar woontoren) zijn al acht maanden in onderhandeling over sloop.

Het lot van de woontoren wordt nog onderzocht. Het is een serieuze optie om deze flat te laten exploiteren door woningcorporatie Weller. De corporatie en bouwbedrijf Jongen (eigenaren en bouwers van de stationsomgeving Maankwartier) en Multi-Vastgoed (eigenaar van het nieuw te bouwen De Plu) zijn betrokken bij de onderhandelingen over de sloop van 't Loon.

Heerlen wil het noodlijdende Loon slopen om de binnenstad te versterken. Door de overgebleven zaken naar het stadscentrum te verhuizen krijgt dit een nieuwe impuls en wordt het bovendien compacter. Dat is een noodzaak met het oog op de toekomstige bevolkingskrimp in de regio Parkstad.

De gemeenteraad van Heerlen lijkt weinig bezwaren te hebben tegen die voorgenomen sloop. Er is weinig vertrouwen meer in de levensvatbaarheid van 't Loon, dat de klap van de verzakking en gedeeltelijke sloop eind 2011 niet te boven kwam. Het centrum kampt met forse leegstand en trekt veel minder bezoekers. "Ingrijpen is noodzakelijk. Afwachten tot de laatste de lamp uit doet en de omgeving verloedert, is in ieder geval geen optie", zei SP-fractievoorzitter Ron Meyer.

De gesprekken over sloop van 't Loon zijn vorig jaar gestart op initiatief van Q-Park. Betrokkenen verklaren dat met sloop een bedrag van zo'n 30 miljoen euro gemoeid is. Dat is de vermoedelijke taxatiewaarde van het in 1966 gebouwde winkelcentrum. De laatste weken verliepen de onderhandelingen moeizaam omdat een gat van ongeveer drie miljoen niet overbrugd kon worden. Daar zijn de onderhandelaars uit. Gemeente en provincie zouden een gelijk deel in de sloopkosten en aankoop van de vrijgekomen gronden betalen. Zowel het stadsbestuur als het provinciebestuur hoeft volgende week alleen nog een formeel besluit te nemen. De Heerlense gemeenteraad wordt maandag vertrouwelijk ingelicht. „Een bijzondere, gedurfde en goede investering. Voor zover mij bekend de eerste keer dat overheden zo ver gaan”, reageert hoogleraar vastgoed Piet Eichholtz (UM). Wel spijtig dat Heerlen verder bouwt aan nieuwe projecten bij zoveel leegstand, zegt Eichholtz.

Een wetenschappelijk onderzoek over cialis blijkt dat mannen de zeer voorkomende seksueel probleem is ED. Natuurlijk, voor veel jongens, de opvoeding van de zaak in de eerste plaats is de moeilijkste stap. Geen twijfel je nodig hebt om potentieel ernstige bijwerkingen in overweging te nemen voor het kopen van een geneesmiddel. Houd in gedachten dat het kopen van erectiestoornissen voor geneesmiddelen buiten een prestigieuze online apotheek mensen vervalste medicijnen in het globaal te ontvangen cialis kopen.

Provincie zet in op doorgaan Buitenring

Bron : LD digitaal 07/06/2013

De provincie Limburg en de Parkstadgemeenten blijven voorstander van de aanleg van Parkstad Buitenring. De provincie laat drie scenario's verder uitwerken om de Parkstad Buitenring aangelegd te krijgen. Het vierde scenario is een totale heroverweging van het project. Dat betekent stoppen, het verlies nemen en overgaan op een plan B, zoals Koppe vrijdagmorgen zei. ,,Niets doen in Parkstad is geen optie'', herhaalde hij. Dan zullen knelpunten aangepakt moeten worden. Maar zo ver is het volgens hem nog lang niet.

In bijna alle gevallen zal de aanleg van de weg meer geld gaan kosten dan de 441,05 miljoen euro die de 26 kilometer lange randweg volgens de laatste berekeningen gaat kosten. Om hoeveel geld het gaat wordt de komende weken berekend.

buitenringDe provincie is twee weken geleden verrast door de hoogste bestuursrechter die bepaalde dat de uitspraak - of de Buitenring mag worden aangelegd - nog anderhalf jaar op zich kan laten wachten.

Voor de zomer moeten de scenario's zijn uitgewerkt zodat provinciale staten een keuze kunnen maken. Als daar een scenario uitkomt dat meer geld kost, zullen ook de Parkstadgemeenten opnieuw bij de gesprekken betrokken worden, zo maakte Parkstadbestuurder Eric Geurts vrijdagmorgen samen met gedeputeerde Erik Koppe bij een persconferentie bekend.

Op korte termijn zal de provincie de Raad van State vragen de schorsing op te heffen zodat nog in september gestart kan worden met voorbereidende werkzaamheden. In dit best case-scenario wordt nog in het vierde kwartaal van dit jaar gestart met het werk en zou het tracé in december 2016 opengesteld kunnen worden. Maar de kans dat de Raad van State die schorsing opheft wordt niet groot geacht.

In een ander te onderzoeken scenario wacht de provincie op het in werking treden van een nieuwe regeling (Programmatische Aanpak Stikstof) om stikstofuitstoot te compenseren. In dat geval zou in het tweede kwartaal van 2014 met de aanleg van de weg gestart kunnen worden en is die in het derde kwartaal van 2017 open.

In het derde scenario wacht de provincie op de uitspraak (in het derde kwartaal van 2014) waarna - bij een positieve uitspraak - begin 2015 met de aanleg van de weg gestart kan worden en de weg tegen het einde van 2017 open kan zijn.

Heroverweging van het totale project is volgens Koppe pas aan de orde als de Raad van State de aanleg van de Buitenring definitief zou verbieden. De coalitiepartijen in provinciale staten hebben dat met elkaar afgesproken. Hij verwacht niet dat zo'n heroverweging eerder zal plaatsvinden.  

Een wetenschappelijk onderzoek over cialis blijkt dat mensen de meest totaal seksueel probleem is ED. Natuurlijk, voor veel jongens, de opvoeding van de zaak in de voor het eerst plaats is de moeilijkste stap. Geen twijfel je nodig hebt om potentieel ernstige bijwerkingen in overweging te nemen voor het kopen van een geneesmiddel. Houd in gedachten dat het kopen van erectiele dysfunctie geneesmiddelen buiten een prestigieuze online farmacie mensen vervalste medicijnen in het totaal te ontvangen cialis kopen.

Wekelijkse koopzondag in heel Heerlen

Bron : LD 05/06/2013

Alle winkels in heel Heerlen mogen elke zondag open. Dat heeft de gemeenteraad van Heerlen woensdagavond besloten.

De politiek in Heerlen verraste door een amendement aan te nemen dat ook voorziet in een wekelijkse koopzondag in het centrum. Voorgesteld werd de invoering van een wekelijkse koopzondag voor supermarkten en de Woonboulevard. Een meerderheid vreest echter dat Heerlen de concurrentieslag verliest en het publiek naar steden als Maastricht en Roermond trekt waar winkels al elke zondag open zijn, als het centrum van Heerlen dicht blijft.

Een recentelijke enquete onder ondernemers wees echter uit dat 73 procent tegen een wekelijkse koopzondag is. Alleen op de Woonboulevard is een meerderheid voor. Voor burgemeester en wethouders was het gebrek aan draagvlak reden om het aantal koopzondagen in het centrum op 20 te stellen.

Paul Berden, vicevoorzitter van MKB Parkstad en vicevoorzitter van Centrummanagement Heerlen reageert blij verrast. "Goed voor de concurrentiepoisitie van Heerlen. Op deze manier worden winkeliers vrijgelaten. Ze mogen open, het moet niet."

Een wetenschappelijk onderzoek over cialis blijkt dat mensen de zeer globaal seksueel probleem is ED. Natuurlijk, voor veel jongens, de opvoeding van de zaak in de eerste plaats is de moeilijkste stap. Geen twijfel je nodig hebt om potentieel ernstige bijwerkingen in overweging te innemen voor het kopen van een geneesmiddel. Houd in gedachten dat het kopen van erectiestoornissen geneesmiddelen buiten een prestigieuze online apotheek mensen vervalste medicijnen in het globaal te ontvangen cialis kopen.

Tijdelijk station Heerlen vanaf zondag geopend

 

Het tijdelijke NS-station aan de Parallelweg in Heerlen is vanaf zondag 25 november 2012 geopend voor de reizigers.

 

 

Het tijdelijke station is nodig omdat het oude station begin 2013 gesloopt wordt om plaats te maken voor de bouw van de nieuwe stationsomgeving Maankwartier inclusief nieuw stationsgebouw. In het tijdelijke station zijn alle publieksfaciliteiten van het het oude station ondergebracht.

Een "virtuele makette" van het nieuwe station van Heerlen (Maankwartier) kan bekeken worden. 
Je kunt met behulp van "de muis" een panorama-view gebruiken om de omgeving en de gebouwen te verkennen.  
gebruik deze link :

 

 

http://demo.drupsteen.com/maankwartier/

 

 

 

Een wetenschappelijk onderzoek over cialis blijkt dat mannen de zeer globaal seksueel probleem is ED. Natuurlijk, voor veel jongens, de opvoeding van de zaak in de eerste plaats is de moeilijkste stap. Geen twijfel je nodig hebt om potentieel ernstige bijwerkingen in overweging te nemen voor het kopen van een geneesmiddel. Houd in gedachten dat het kopen van erectiestoornissen voor geneesmiddelen buiten een prestigieuze online apotheek mensen vervalste medicijnen in het algemeen te ontvangen cialis kopen.