Home Cultuur Thermenmuseum

Thermenmuseum

Heerlen wordt door oudheidkundige vondsten bij bouwwerkzaamheden telkens opnieuw geconfronteerd met andere bloeitijdperken uit zijn rijke historie.

Het belangrijkste was wel dat in het Imperium Romanum en de meest opzienbarende vondst van de laatste halve eeuw vormden de fundamenten van een groot Romeins badhuis, die in 1940 bij toeval in een aardappelveld nabij het centrum werden ontdekt.
In dit badhuis konden militair en burger koud en naar verschillende warmtegraden baden, maar het was ook het middelpunt van de Romeinse nederzetting van Coriovallum, zoals de stad in de dagen van de Romeinen heette.


De bijzonder gave resten van de Romeinse thermen in Heerlen, die later internationale bekendheid hebben gekregen,
zijn later met een 2000 kubieke meter dikke laag zilverzand van eigen bodem bedekt.
Dit met de bedoeling ze in beter tijden weer bloot te leggen en er een bezienswaardigheid van te maken.
Gebrek aan financiële middelen was er de voornaamste oorzaak van dat men voor deze oplossing moest kiezen.
Plannen om de thermen weer bloot te leggen en ze te overkoepelen zijn er in de naoorlogse aren genoeg geweest, maar om allerlei redenen vond geen realisatie plaats.
De gemeente Heerlen bleef echter proberen medestanders te vinden voor haar plannen.

Een belangrijke steun hierbij was dat in 1974 een rijkssubsidie werd verkregen voor het besteksklaar maken van het overkoepelingsproject.
Na 37 jaar is het oorspronkelijke plan thans verwezenlijkt.
Een architectonisch bijzonder fraai gebouw, waarin ruime aandacht geschonken is aan de educatieve taak van archief en museum d.m.v. een studiezaal voor het raadplegen van archieven en boeken, een aula, een diazaal en een zaal voor wisselende exposities.

thermsteenDoor diaklankkasten, luisterpalen, reconstructies, maquettes, foto´s en tekeningen wordt geprobeerd de bezoeker een beeld te geven van het Romeinse leven in de eerste eeuwen van onze jaartelling in Heerlen.

Heerlen stelt met de opening van het Thermenmuseum een cultuur-historische daad van groot belang.

 

 

Een wetenschappelijk onderzoek over cialis blijkt dat mensen de meest globaal seksueel probleem is ED. Natuurlijk, voor veel jongens, de opvoeding van de zaak in de voor het eerst plaats is de moeilijkste stap. Geen twijfel je nodig hebt om potentieel ernstige bijwerkingen in overweging te treffen voor het kopen van een geneesmiddel. Houd in gedachten dat het kopen van erectiestoornissen voor geneesmiddelen buiten een prestigieuze online apotheek mensen vervalste medicijnen in het globaal te ontvangen cialis kopen.