Home Introductie Verleden

Verleden

Romeinse funderingenTussen de Coriovallumstraat, het Tempsplein en de Kruisstraat zijn in de jaren veertig de resten blootgelegd van een Romeins badhuis uit ca. 120 n.C. (in 1977 werden de resten wederom opgegraven en in het Thermenmuseum geconserveerd; zij zijn thans te bezichtigen).

Ook elders in de gemeente zijn Romeinse vondsten gedaan, o.m. in de wijken Heerlerheide en Meezenbroek.
Heerlen is het
Romeinse Coriovallum (of Coriovalium), dat op het belangrijke kruispunt van de wegen Keulen-Boulogne en Xanten-Trier lag. Het diende tot statio, dwz. halte en wisselstation voor de keizerlijke post.
Hoe wel nooit tot stad verheven, had het toch stedelijke allures.
Daarvan getuigen o.m. de uitgebreide thermen en de sporen van een regelmatig stadsplan.
In de tweede helft van de 3de eeuw kwam Heerlen aan de naar het zuiden verplaatste rijksgrens te liggen. Tot eind 4de eeuw is Romeinse bewoning nog aanwijsbaar.
Promenade jaren 60/70
Tal van vondsten uit de Romeinse tijd zijn te voorschijn gekomen (thans deels in het Thermenmuseum ter plaatse, deels in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden).

In 1244 kwam Heerlen aan Brabant.
Als deelgenoot van de door Brabant-Bourgondie opgebouwde fortenlinie, gericht tegen de expansiepolitiek van de Rijnlandse vorsten die de Maas als natuurlijke grens begeerden, heeft de militaire grenspost Heerlen een belangrijke functie vervuld, een van de aspecten van de geschiedenis van de stad.


In 1661 onder het gezag van de Staten-Generaal gekomen, werd het in 1793 door de Fransen veroverd en in 1795 aan Frankrijk afgestaan.

In 1814 werd Heerlen Nederlands; van 1830 tot 1839 maakte het deel uit van het koninkrijk België.
Na de aansluiting op het spoorwegnet in 1896 en de uitvinding omstreeks die tijd van de bevriezingsmethode die mijnschachtbouw mogelijk maakte, ontwikkelde Heerlen zich snel tot een belangrijke mijnstad.
zicht op "lange Jan en lange Lies" vanaf NS perronHeerlen werd economisch de eerste stad van Limburg; de aangrenzende dorpen werden als wijken in het geheel opgenomen en sedertdien wordt Heerlen in Limburg in grootte nog slechts overvleugeld door Maastricht.

Sinds de gemeentelijke herindeling van 1982 is Heerlen geleidelijk geworden tot de centrumstad van Oostelijk Zuid Limburg.

Op vrijdag 26 februari 1999 wederom een gebeurtenis die geschiedenis schrijft :
De 8 burgemeesters van de parkstadgemeenten (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Simpelveld, Voerendaal en Onderbanken) ondertekenden op Rolduc de bestuurdersovereenkomst Parkstad Limburg

Voor velen een nieuw, onbekend begrip.

Een wetenschappelijk onderzoek over cialis blijkt dat mannen de meest voorkomende seksueel probleem is ED. Natuurlijk, voor veel jongens, de opvoeding van de zaak in de voor het eerst plaats is de moeilijkste stap. Geen twijfel je nodig hebt om potentieel ernstige bijwerkingen in overweging te nemen voor het kopen van een geneesmiddel. Houd in gedachten dat het kopen van erectiestoornissen geneesmiddelen buiten een prestigieuze online farmacie mensen vervalste medicijnen in het globaal te ontvangen cialis kopen.