Home Introductie Veranderingen

Veranderingen

 

Het "uiterlijk" van Heerlen is, als de politiek haar zin krijgt, onderhevig aan allerlei veranderingen.

Bij veel voorstellen en plannen vraagt de "doorsnee" inwoner van Heerlen zich af  'waarom dit allemaal nodig is,
welke meerwaarde het heeft'.  
Ook hebben velen twijfel of al die ideeën überhaupt (financieel gezien) verwezenlijkt worden.
 

MijncentrumSinds de afbouw en de definitieve beëindiging van de steenkoolwinning, waarin in 1971 nog ruim 7000 werknemers werkzaam waren (sluiting laatste mijn, de Oranje Nassau I, in 1974), vroeger van eminent belang voor de economie van Heerlen, zijn met het oog op het aantrekken van vervangende werkgelegenheid grote oppervlakten industrieterrein aangelegd.
Dit geschiedde in het kader van de in het Industrieschap Oostelijk Mijngebied geïnstitutionaliseerde samenwerking van 14 gemeenten in de oostelijke mijnstreek.
Woonboulevard HeerlenHoewel oostelijk Zuid-Limburg een sterk verstedelijkt gebied is, bestaat de streek door de invloed van het mijnverleden uit losse kernen die door groengebieden van elkaar gescheiden zijn.


De "operatie van zwart naar groen" veranderde grauwe mijnterreinen en steenkolenbergen in moderne woonwijken en vele groene recreatiegebieden. Heerlen vormt letterlijk en figuurlijk het centrum van deze regio.
De industrie omvat thans o.m. elektrotechnische, aluminium- en andere metaalindustrie, glasbewerking, grafische, textiel- en speelgoedindustrie en houtverwerking (o.m. meubelen).
In Heerlen-Noord worden de aanwezige kwartszandvoorraden (zilverzand) industrieel geëxploiteerd. 

ABPBelangrijk voor de werkgelegenheid in de dienstensector zijn enkele in de jaren zeventig naar Heerlen overgeplaatste rijksinstellingen, waaronder het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), Rijksbelastingen, enkele afdelingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Heerlen zetelt verder o.a. de hoofddirectie van
DSM, een Kantongerecht en het Geologisch Bureau voor het Mijngebied.
Hogeschool ZyudOp medisch gebied bezit de stad o.m. de hoofdlocatie van het
Atrium Medisch Centrum (AMC), een psychiatrisch centrum, een revalidatiecentrum, een districts gezondheidsdienst en andere regionale centra.
 

Er zijn vele onderwijsinstellingen, o.a. een Universiteit voor Theologie en Pastoraat (UTP), de Open Universiteit Heerlen (OU) en de Hogeschool Zuyd.
Niet uit te vlakken zijn natuurlijk ook de diverse colleges in het middelbaar onderwijs, die door veel leerlingen van buiten de gemeente bezocht worden.
Open UniversiteitVerder beschikte Heerlen tot 1993 over de vroedvrouwenschool (Elisabethskliniek) een uniek opleidingscentrum tot verloskundige, waar vele Heerlenaren ter wereld gekomen zijn.

Heerlen, de Parkstad Limburg en breder gezien het gebied waarin ook buurgemeente Aken ligt, kunnen in het moderne Europa uitgroeien tot belangrijke gebieden.
Dat bevordert welzijn, voorzieningen en werkgelegenheid. Daarom timmert Heerlen flink aan de weg.

Een wetenschappelijk onderzoek over cialis blijkt dat mannen de zeer globaal seksueel probleem is ED. Natuurlijk, voor veel jongens, de opvoeding van de zaak in de eerste plaats is de moeilijkste stap. Geen twijfel je nodig hebt om potentieel ernstige bijwerkingen in overweging te nemen voor het kopen van een geneesmiddel. Houd in gedachten dat het kopen van erectiestoornissen geneesmiddelen buiten een prestigieuze online apotheek mensen vervalste medicijnen in het globaal te ontvangen cialis kopen.