Home Categorie blog Provincie zet in op doorgaan Buitenring

Provincie zet in op doorgaan Buitenring

Bron : LD digitaal 07/06/2013

De provincie Limburg en de Parkstadgemeenten blijven voorstander van de aanleg van Parkstad Buitenring. De provincie laat drie scenario's verder uitwerken om de Parkstad Buitenring aangelegd te krijgen. Het vierde scenario is een totale heroverweging van het project. Dat betekent stoppen, het verlies nemen en overgaan op een plan B, zoals Koppe vrijdagmorgen zei. ,,Niets doen in Parkstad is geen optie'', herhaalde hij. Dan zullen knelpunten aangepakt moeten worden. Maar zo ver is het volgens hem nog lang niet.

In bijna alle gevallen zal de aanleg van de weg meer geld gaan kosten dan de 441,05 miljoen euro die de 26 kilometer lange randweg volgens de laatste berekeningen gaat kosten. Om hoeveel geld het gaat wordt de komende weken berekend.

buitenringDe provincie is twee weken geleden verrast door de hoogste bestuursrechter die bepaalde dat de uitspraak - of de Buitenring mag worden aangelegd - nog anderhalf jaar op zich kan laten wachten.

Voor de zomer moeten de scenario's zijn uitgewerkt zodat provinciale staten een keuze kunnen maken. Als daar een scenario uitkomt dat meer geld kost, zullen ook de Parkstadgemeenten opnieuw bij de gesprekken betrokken worden, zo maakte Parkstadbestuurder Eric Geurts vrijdagmorgen samen met gedeputeerde Erik Koppe bij een persconferentie bekend.

Op korte termijn zal de provincie de Raad van State vragen de schorsing op te heffen zodat nog in september gestart kan worden met voorbereidende werkzaamheden. In dit best case-scenario wordt nog in het vierde kwartaal van dit jaar gestart met het werk en zou het tracé in december 2016 opengesteld kunnen worden. Maar de kans dat de Raad van State die schorsing opheft wordt niet groot geacht.

In een ander te onderzoeken scenario wacht de provincie op het in werking treden van een nieuwe regeling (Programmatische Aanpak Stikstof) om stikstofuitstoot te compenseren. In dat geval zou in het tweede kwartaal van 2014 met de aanleg van de weg gestart kunnen worden en is die in het derde kwartaal van 2017 open.

In het derde scenario wacht de provincie op de uitspraak (in het derde kwartaal van 2014) waarna - bij een positieve uitspraak - begin 2015 met de aanleg van de weg gestart kan worden en de weg tegen het einde van 2017 open kan zijn.

Heroverweging van het totale project is volgens Koppe pas aan de orde als de Raad van State de aanleg van de Buitenring definitief zou verbieden. De coalitiepartijen in provinciale staten hebben dat met elkaar afgesproken. Hij verwacht niet dat zo'n heroverweging eerder zal plaatsvinden.  

Een wetenschappelijk onderzoek over cialis blijkt dat mensen de meest totaal seksueel probleem is ED. Natuurlijk, voor veel jongens, de opvoeding van de zaak in de voor het eerst plaats is de moeilijkste stap. Geen twijfel je nodig hebt om potentieel ernstige bijwerkingen in overweging te nemen voor het kopen van een geneesmiddel. Houd in gedachten dat het kopen van erectiele dysfunctie geneesmiddelen buiten een prestigieuze online farmacie mensen vervalste medicijnen in het totaal te ontvangen cialis kopen.