Home Archief Nieuwsflitsen

Parkstad Buitenring 93 miljoen duurder

Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Bron : LD 07/03/2012

 

Parkstad Buitenring. Maar die weg gaat dan wel 93 miljoen euro méér kosten, zo heeft gedeputeerde Antoine Janssen (PVV, foto) gisteren bekendgemaakt.

De provincie zou garant staan voor 84 miljoen euro, de ‘regio Parkstad' moet een bedrag van 9 miljoen bijeenbrengen, zo luidt het voorstel. Natuurorganisaties reageren afwijzend op het voornemen en kondigen weer juridische stappen aan.

Het nieuwe inpassingsplan voor de dan 402 miljoen euro kostende en 26 kilometer lange ringweg rondom Parkstad is nodig, omdat de Raad van State het oude plan in december heeft afgeschoten. Er waren te veel onduidelijkheden over de gevolgen van de stikstofuitstoot voor de Brunssummerheide en het Geleenbeekdal, twee kwetsbare en beschermde Europese natuurgebieden.

In het nieuwe plan worden voor 14 miljoen euro maatregelen genomen om de hoeveelheid stikstof terug te brengen of te compenseren. Ter hoogte van beide natuurgebieden zal de snelheid (tijdelijk) worden teruggebracht van 100 naar 80 kilometer per uur, waardoor de uitstoot afneemt. Een gepland ecoduct wordt op de Brunssummerheide verbreed van 15 naar 150 meter. Nabij beide natuurgebieden worden landbouwgronden aangekocht die de functie van natuur krijgen en bij de hei worden schermen verhoogd.

Volgens verschillende deskundigen zijn deze maatregelen ‘zeer kansrijk' en zou het plan hiermee langs de Raad van State geloodst kunnen worden die volgens de planning van de provincie dan in maart 2013 uitspraak moet doen.

Een groot deel van de extra kosten van 93 miljoen euro wordt veroorzaakt door meerwerk als gevolg van aanpassingen aan het tracé (33 miljoen) en indexering (20 miljoen). Aan de aannemer is de provincie een boete van 12 miljoen kwijt, omdat het werk de afgelopen drie maanden heeft stilgelegen. De provincie wil verder een ecoduct aanleggen op de Tevenerheide, liefst een onderdoorgang maken aan de Platsbeek, de weg bij Vaesrade verdiept aanleggen en met de ringweg verbinden.